JardinsNets | Avís Legal

Avís Legal

El fet d’accedir a aquest portal implica el coneixement i acceptació dels següents Termes i Condicions. Aquesta web està registrada per Jardins-Nets Gavà S.L., amb Domicili Social a l’Avinguda de les Bòbiles, Núm 1, 08850 Gavà (Barcelona) i amb CIF núm. B-66344672.

Condicions generals d’utilització de la web
Jardins-Nets Gavà, S.L. l’informa que l’accés i utilització de la pàgina web www.jardinsnets.es i totes les URL, subdominis i directoris inclosos sota la mateixa, així com els serveis o continguts que a través d’aquest lloc es puguin obtenir, estan subjectes als termes recollits i detallats en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts pugui necessitar l’acceptació d’unes condicions generals, particulars o addicionals. Per tant, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seva conformitat, preguem que no faci ús d’aquesta web, ja que qualsevol utilització que faci d’ella o dels serveis i continguts en ella inclosos, implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en el text d’aquest Avís Legal. A causa de la pròpia naturalesa d’Internet, donada la possibilitat que es pugui accedir a aquesta pàgina des de qualsevol part del món, els continguts així com els serveis que en general ofereix Jardins-Nets Gavà, S.L. estan dirigits a clients que es mouen en qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferts, Jardins-Nets Gavà, S.L. es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que consideri oportú. Jardins-Nets Gavà, S.L. es reserva el dret a realitzar canvis a la web sense previ avís, amb l’objecte d’actualitzar, corregir, modificar, afegir, cancel·lar o eliminar els continguts o el disseny del web. Els serveis i continguts del web són susceptibles d’actualitzar-se periòdicament i pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprovi sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts recollits aquí. Les condicions i termes d’utilització que es recullen en el present Avís Legal poden canviar, per la qual cosa li proposem revisar aquests termes quan visiti de nou el web o sol·liciti un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entén sense perjudici de qualssevol altres condicions generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins del web.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial
Tant el disseny d’aquest lloc web, els seus codis font, logotips, imatges, marques i altres signes distintius que hi apareixen, pertanyen als seus respectius autors i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. La seva utilització, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra acció semblant, està totalment prohibida excepte autorització expressa per escrit del seu creador o propietari dels drets. En tot cas, Jardins-Nets Gavà, S.L. declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pogués estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Jardins-Nets Gavà, S.L. emplenant el formulari que trobareu a la web.

Cookies
La nostra pàgina web fa servir cookies pròpies i de tercers. Les cookies són petits fitxers de dades emmagatzemats al seu ordinador. Les nostres cookies no poden fer malbé el seu equip i són necessàries per al bon funcionament de la nostra web. El tipus de cookies que fem servir són: Cookies tècniques: necessàries per identificar i gestionar la sessió del seu navegador. Cookies analítiques: ens permeten obtenir dades estadístiques i anònimes sobre les preferències dels nostres usuaris, com saber quines pàgines interessen més, quant de temps permaneixen a la web, quan es produeixen les visites … i en base a aquesta anàlisi podem introduïr millores a la nostra web. El registre de cookies sempre està subjecte a l’acceptació de les cookies des del seu navegador i aquesta acceptació pot ser revocada en qualsevol moment accedint a les opcions de configuració del mateix. A continuació li ensenyem les instruccions específiques dels navegadors més habituals: Google Chrome, Microsoft Internet, Mozilla Firefox i Safari. A més molts navegadors permeten activar un “mode d’incògnit” mitjançant el qual pot visitar la nostra web sense que les cookies quedin emmagatzemades després de la seva visita, encara que la navegació per la nostra web pot que no sigui l’òptima i algunes utilitats puguin no funcionar correctament.

Links o hiperenllaços
Des d’aquesta web, Jardins-Nets Gavà, S.L. li proporciona o pot proporcionar l’accés a altres pàgines web que considera poden ser del seu interès. L’objecte d’aquests enllaços és merament el facilitar la recerca dels recursos que li puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines no pertanyen a Jardins-Nets Gavà, SL, ni fa una revisió dels seus continguts, per això, no es fa responsable dels mateixos, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar de l’accés o ús de la mateixa. Així mateix, Jardins-Nets Gavà, SL, es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que corresponguin o puguin correspondre a terceres persones, sobre les pàgines web a les que es refereixin els esmentats enllaços. Per tal motiu, si considera que l’establiment d’aquests enllaços pot estar violant els seus drets, preguem es posi en contacte amb Jardins-Nets Gavà, SL emplenant el formulari que trobareu al web. Amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al web, excepció feta d’aquells supòsits en què, expressament Jardins-Nets Gavà, SL manifesti el contrari. Addicionalment, i en tot cas per entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços han de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap tipus d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Jardins- Nets Gavà, SL de la pàgina que realitza l’enllaç. No obstant l’anterior, en qualsevol moment Jardins-Nets Gavà, SL podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En aquest cas, la pàgina que hagi realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seva immediata supressió, tan aviat com rebi la notificació de la revocació de l’autorització per part de Jardins-Nets Gavà, SL.

Frames o marcs
Jardins-Nets Gavà, S.L. prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alterin el disseny, configuració original o continguts web.

Publicitat
A la web s’inserirà aquella publicitat de Jardins-Nets Gavà, S.L. o de terceres empreses anunciants que considerem pugui ser del seu interès. Sense perjudici del que estableix la Política de Privacitat, Jardins-Nets Gavà, SL es compromet a no facilitar informació seva als anunciants, llevat dades estadístiques anònimes sobre la utilització del web, amb la finalitat que es pugui millorar el servei i oferir productes d’acord amb les expectatives dels usuaris. No obstant això, Jardins-Nets Gavà, S.L. l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació pugui realitzar l’empresa anunciant, Jardins-Nets Gavà, S.L. no es fa responsable de la recollida d’informació per aquestes empreses. Jardins-Nets Gavà, S.L. pot utilitzar cookies quan un usuari navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguin utilitzar en els llocs i pàgines web de Jardins-Nets Gavà, S.L. s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de l’usuari. Les galetes serveixen només per a fins exclusivament interns, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius galeta creats per altres proveïdors o llocs web. L’Usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per impedir la instal·lació de cookies al seu disc dur. Si us plau, consulti les instruccions i manuals del seu navegador per ampliar aquesta informació. Per utilitzar www.jardinsnets.es, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les cookies enviades per Jardins-Nets Gavà, S.L.

Privacitat
Aquest lloc web, es compromet al compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i amb el seu Reglament de Desenvolupament, Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre (RDLOPD), mantenint una política de privacitat sobre les dades personals en l’ús que d’ells doni Jardins-Nets Gavà, S.L.

Responsabilitats de l’usuari
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis del web d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. L’usuari que actuï contra la imatge, bon nom o la reputació de Jardins-Nets Gavà, S.L., així com qui utilitzi il·lícitament o fraudulenta els dissenys, logotips o continguts de la web i/o atempti en qualsevol forma contra els drets de propietat intel·lectual i industrial de la web o dels continguts i serveis de la mateixa, serà responsable davant de Jardins-Nets Gavà, S.L. de la seva actuació.

Responsabilitats de Jardins-Nets Gavà, S.L.
Utilització incorrecta: Jardins-Nets Gavà, S.L. ha creat la web per a la promoció dels seus productes i/o serveis, però no pot controlar la utilització de la mateixa de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés i ús correcte de la informació continguda en la web són responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable Jardins-Nets Gavà, S.L. per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix pogués fer l’usuari.

Continguts: Jardins-Nets Gavà, S.L. facilita tots els continguts de la seva web, sota determinades condicions de bona fe i s’esforçarà en la mesura del possible perquè els mateixos estiguin actualitzats i vigents; no obstant això, Jardins-Nets Gavà, S.L. no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzin els usuaris fora de l’àmbit al qual s’adreça la web, la responsabilitat final recaurà sobre l’usuari. Així mateix Jardins-Nets Gavà, S.L. no pot controlar els continguts que no hagin estat elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec pel que, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que puguin causar-se per part d’aquests tercers.

Publicitat: Jardins-Nets Gavà, S.L. inclourà a la web publicitat pròpia o de tercers per oferir productes o serveis que entengui que poden ser del seu interès. No obstant això, i pel que fa a la publicitat de tercers, Jardins-Nets Gavà, S.L. no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis a què aquesta es refereixi, pel que no respondrà de cap dany que es pogués generar l’usuari per aquestes causes atribuïbles a tercers.

Virus: Jardins-Nets Gavà, S.L. es compromet a aplicar en la mesura del possible, les mesures oportunes al seu abast per intentar garantir a l’usuari l’absència de virus, cucs, troians, spam, etc… a la seva web. No obstant això, aquestes mesures no són 100% infal·libles i, per això, Jardins-Nets Gavà, S.L. no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements indesitjables. En conseqüència, Jardins-Nets Gavà, S.L. no serà responsable dels danys que aquests elements puguin produir a l’usuari.

Errors tecnològics: Jardins-Nets Gavà, S.L. posa els mitjans necessaris al seu abast per a la continuïtat d’aquesta web i farà tots els esforços perquè la mateixa no pateixi interrupcions, però no pot garantir l’absència d’errors tecnològics, ni la permanent disponibilitat de la web i dels serveis continguts en ella, en conseqüència no s’assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Jardins-Nets Gavà, S.L.

Llei aplicable i jurisdicció
La Llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà l’espanyola. Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la visita a la web, Jardins-Nets Gavà, SL i l’usuari acorden sotmetre als Jutjats i Tribunals de Gavà (Barcelona). Interessats que faciliten les seves dades a través de la pàgina web En compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD i RDLOPD), l’informem que les seves dades personals, recollides a través del web, mitjançant formularis o enllaços al correu electrònic, seran tractades amb les finalitats de: gestió de clients potencials, contactes i accions de comunicació comercial, podent ser allotjats en els fitxers corresponents. Finalment, l’informem que les seves dades seran conservades als fitxers de la nostra empresa per tal de fer un seguiment comercial i mantenir-lo informat (sobre els serveis i productes que li puguin ser del seu interès) per correu postal, telefònicament o mitjançant un altre qualsevol mitjà electrònic que ens hagi vostè facilitat. Per poder exercir els drets, que com a titular de les seves dades personals li contempla la Llei d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pot dirigir-se per escrit, acreditant degudament la seva persona mitjançant fotocòpia del DNI a Jardins-Nets Gavà, SL, indicant en el sobre la referència: “Protecció de Dades”, en la següent adreça: Av. de les Bòbiles, Núm 1-08.850 Gavà (Barcelona).

Ús de cookies

Aquest lloc web utilitza cookies per ajudar-lo a que tingui una millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les mencionades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqui l'enllaç per a major informació.

ACCEPTAR